Zakres badań

Dla swoich klientów oferujemy nastepujące badania zgodnie z akredytacją PCA:

Rodzaj działalności / badane cechy
/ metoda

Dokumenty odniesienia / normy

Ciepło spalania
Zakres: (6500–25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
PN-EN ISO 18125:2017-07
Wartość opałowa
(z obliczeń)
Zawartość wilgoci całkowitej
Zakres: (2,0–86,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18134-1:2015-11
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
Zakres: (1,0-20,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18134-3:2015-11
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1–40,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18122:2016-01
Gęstość nasypowa
Zakres: (50-750) kg/m3
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17828:2016-02
Wytrzymałość mechaniczna peletów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17831-1:2016-02
Wytrzymałość mechaniczna brykietów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17831-2:2016-02

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia innych analiz związanych z paliwami stałymi.
W takim przypadku prosimy o kontakt.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK